• Naše aktuality - servis 2013 (0)

  Přijímáme objednávky na servis a údržbu pro rok 2013. Zasílejte je prosím v předstihu, je dosti možné, že nebudeme opozdilcům moci vyhovět v jarních měsících. Děkujeme....

 • Obchodní informace (3)

   Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.drevovzahrade.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

  Dodávky a doprava

  V naší nabídce je zboží vyráběno na zakázku.
  Toto zboží je odesíláno postupně, dle přijatých objednávek. O termínu dodání budete informováni e-mailem nebo telefonicky.
  Na přání zákazníka lze dodávku pozdržet do další objednávky. 

  - poté bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky o vyskladnění zboží.

  K ceně zboží je připočtena cena za dopravné dle následujícího schématu:

  1/  Pro platbu převodem na účet  -  Paušální poplatek 1 000 Kč. /celá ČR

  2/  Pro platbu dobírkou  -  spediční služba - aktuální cenu si spočítáte na www.toptrans.cz

  3/  Osobní odběr - na sídle fa. Kodešova 670, Frýdlant, 464 01

  4/  Při objednávce zboží nad 20 000 Kč nebude dopravné účtováno a předpokládá se doprava naší firmou.

   

  Základní ustanovení
  Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  Prodávající
  Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.drevovzahrade.cz Jan Havel – Truhlářství, Kodešova 670, 464 01 Frýdlant IČO : 666 62 494

  Kupující
  Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

  Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

  Cena zboží
  Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

  Objednávky zboží
  Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.drevovzahrade.cz dle druhu zboží, které jednotlivé polžky nabízejí.

  Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

  V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

  Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce. Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.

  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

  Dodání zboží
  Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno na provozovně ve Frýdlantu, Kodešova 670. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

  Platební podmínky
  Platbu je možno provést:

  1. bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet

  2. dobírkou tj. při převzetí zásilky

  3. hotově na naší provozovně ve Frýdlantu, Kodešova 670, 464 01

  Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
  Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

  Odstoupení od smlouvy
  V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
  - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  - v původním obalu,
  - s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).
  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

  Odpovědnost za vady, reklamace
  Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.


  Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

  Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2009. Změny podmínek vyhrazeny.

spodni banner