Obchodní informace

 Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.drevovzahrade.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Dodávky a doprava

V naší nabídce je zboží vyráběno na zakázku.
Toto zboží je odesíláno postupně, dle přijatých objednávek. O termínu dodání budete informováni e-mailem nebo telefonicky.
Na přání zákazníka lze dodávku pozdržet do další objednávky. 

- poté bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky o vyskladnění zboží.

K ceně zboží je připočtena cena za dopravné dle následujícího schématu:

1/  Pro platbu převodem na účet  -  Paušální poplatek 1 000 Kč. /celá ČR

2/  Pro platbu dobírkou  -  spediční služba - aktuální cenu si spočítáte na www.toptrans.cz

3/  Osobní odběr - na sídle fa. Kodešova 670, Frýdlant, 464 01

4/  Při objednávce zboží nad 20 000 Kč nebude dopravné účtováno a předpokládá se doprava naší firmou.

 

Základní ustanovení
Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.drevovzahrade.cz Jan Havel – Truhlářství, Kodešova 670, 464 01 Frýdlant IČO : 666 62 494

Kupující
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.drevovzahrade.cz dle druhu zboží, které jednotlivé polžky nabízejí.

Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce. Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

Dodání zboží
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno na provozovně ve Frýdlantu, Kodešova 670. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

Platební podmínky
Platbu je možno provést:

 1. bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet

 2. dobírkou tj. při převzetí zásilky

 3. hotově na naší provozovně ve Frýdlantu, Kodešova 670, 464 01

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- v původním obalu,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Odpovědnost za vady, reklamace
Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2009. Změny podmínek vyhrazeny.

Hrad Kamelot

Dominanta do Vašich zahrad. Oblíbená prolézačka se skluzavkou, třemi plošinami s kameny a mostkem s hradní bránou. Pod věžičkami je vstup do žaláře


Věž Rumburak

Věžička se skluzavkou, dále je vybavena 2 ks. horolezeckou plošinou a provazovou sítí. Věžičku vyrábíme v různých barevných variantách


Soukromí

Soukromí Soukromí
Truhlářství, Kodešova 670, 464 01, Frýdlant, IČO: 66662494 jako provozovatel internetového obchodu Dřevo v zahradě na internetové adrese www.drevovzahrade.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Pravidla používání

Pravidla používání Pravidla používání
  1. Jak nakupovat
   Nakupování v elektronickém obchodě naší společnosti je velmi snadné.
   Zboží je přehledně roztříděno do různých kategorií umístěných v horní části. Po kliknutí na zvolenou kategorii se buď daná kategorie rozbalí do podkategorií nebo se rovnou zobrazí zboží dané kategorie v hlavním okně. 
   Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, naopak detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. 
   Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit , čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nakupováním přihlásit, v případě restartování počítače zůstane již zboží v košíku. 
   Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat . 
   Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Jinak máte možnost vrátit se přes tlačítko Zpět a provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat . Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu. 
   1. Storno objednávky
   2. Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu 
obchod@drevovzahrade.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje. 

Podkategorie

spodni banner